22 listopada 2021

10. Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne w Trzcińcu

19 listopada br., w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu, odbyło się 10. Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne, w którym uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek. W spotkaniu wzięła udział także Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Alina Przerwa wraz z pracownikami.

Grupa osób siedzących na krzesłach.

Młody człowiek „zresocjalizowany”

Coroczne Sympozjum Resocjalizacyjne w Trzcińcu skupia pracowników resocjalizacji ze świata nauki i praktyków. W tym roku organizatorzy i prelegenci zajęli się tematem usamodzielnienia i losów wychowanków po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Temat tegorocznego spotkania brzmiał  „Młody człowiek „zresocjalizowany” – co dalej? Poszukiwania teoretyczne i praktyczne”.

Organizatorzy

Sympozjum zostało zorganizowane przez: Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu, Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Galeria