3 marca 2022

Zatrudnienie nauczycieli pochodzących z Ukrainy – udostępnienie ofert pracy

Przypominamy dyrektorom szkół, że, w związku z możliwością zatrudnienia w polskich szkołach nauczycieli pochodzących z Ukrainy, mogą udostępnić oferty pracy na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce „Praca dla nauczycieli – dodaj ofertę”.