13 stycznia 2023

Zaproszenie na szkolenie „Akcja aplikacja – porównanie akcji kluczowych Erasmus+”

Kuratorium Oświaty w Szczecinie, jako Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (RPI), zaprasza osoby zainteresowane realizacją projektów Erasmus+ do udziału w bezpłatnym szkoleniu. Spotkanie odbędzie się w formule on-line 31 stycznia 2023 roku,  w godzinach 13.00-15.00.

Tematyka szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe akcje programu Erasmus+, czyli akcja 1 (mobilność) oraz akcja 2 (partnerstwa) w sektorach: edukacja szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe, młodzież i edukacja dorosłych.

Zgłoszenia

Rejestracja na spotkanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej. Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Pytania należy kierować do Emilii Gwizd – koordynatora Regionalnego Punktu Informacyjnego (tel. 91 44 27 536, egwizd@kuratorium.szczecin.pl).