7 września 2018

Zaproszenie na przedsięwzięcia Fundacji „Rodzice Szkole”

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
z województwa zachodniopomorskiego,

w imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” przekazujemy informacje dotyczące dwóch projektów realizowanych w roku szkolnym 2018/2019. Są to Muzycy dla Niepodległej oraz Niepodległe Nutki.

Projekt Muzycy dla Niepodległej skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest przybliżenie sylwetek ponad dwudziestu polskich kompozytorów i muzyków, którzy swoją twórczością, a często także działalnością pozaartystyczną, wspierali w okresie zaborów narodowe dążenia do odzyskania Niepodległości. Oprócz postaci ogólnie znanych organizatorzy chcą pokazać artystów często dziś zapomnianych, mimo że w swojej epoce wnieśli oni znaczący wkład w budowanie i kreowanie postaw patriotycznych.

W ramach przedsięwzięcia została wydana książka zawierająca biogramy wybranych muzyków, ze szczególnym uwypukleniem ich działalności patriotycznej i roli jaką odegrali na polskiej drodze do Niepodległości. Autorami biogramów są znani kompozytorzy, muzycy i muzykolodzy. Część literacką uzupełnia ikonografia pokazująca epokę, w której dany muzyk działał.

Organizatorzy zapraszają również na wernisaż wystawy oraz uroczysty koncert.

Wystawa prezentuje sylwetki bohaterów książki i oparta jest na materiałach w niej zgromadzonych. Uroczysty wernisaż wystawy odbędzie się 15 października 2018 r. w starym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Po ekspozycji głównej, wystawa zostanie udostępniona placówkom kultury i szkołom w kraju i za granicą.

Uroczysty koncert utworów muzyków doby rozbiorowej przygotowany przez Instytut Muzyki i Tańca odbędzie się 20 października 2018 r. w Sali Koncertowej i Rady Zamku Królewskiego w Warszawie. Z tej okazji organizatorzy przygotowani darmowe zaproszenia dla 10 uczniów i 2 nauczycieli z naszego regionu.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Wszelkich informacji dotyczących Muzyków dla Niepodległej udziela koordynator projektu pani Anna Wasilewska (tel. 665 867 150, e-mail: aewasilewska@wp.pl).

Celem projektu Niepodległe Nutki jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych (klasy 1 – 3), ich rodzicom i nauczycielom  sylwetek kilkunastu polskich kompozytorów i muzyków, którzy swoją twórczością, a także działalnością pozaartystyczną, wspierali w okresie zaborów narodowe dążenia do odzyskania niepodległości.

W ramach przedsięwzięcia organizatorzy zapraszają na uroczysty koncert pieśni patriotycznych 20 uczniów i 2 nauczycieli z naszego regionu. Koncert odbędzie się 25 września, o godzinie 11.00, w Teatrze Capitol w Warszawie. W ramach koncertu widzowie wysłuchają około 10 utworów patriotycznych takich twórców jak: Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Wilhelm Czerwiński, Ignacy Dobrzyński i innych. Zagrają wybitni, wielokrotnie nagradzani artyści, a utwory będzie można usłyszeć w ciekawej aranżacji na klarnet, akordeon i gitarę. W świat muzyki patriotycznej widzów wprowadzą opowieści, które usłyszą pomiędzy utworami oraz książeczka dla dzieci, prezentująca utwory wybranych artystów, którą otrzyma każdy uczestnik koncertu. Twórcami książki są Marcin Brykczyński, Dorota Łoskot-Cichocka i Dorota Nowacka. Książka została opracowana w ciekawej formie graficznej, tak aby dziecko mogło zarówno samodzielnie z niej korzystać, ale również by rodzice mogli ją wykorzystywać do opowiadania dzieciom o muzyce.

Organizatorzy uruchomili również stronę internetową www.niepodleglenutki.pl, na której znajdują się scenariusze lekcji muzyki dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Lekcje te poświęcone są patriotycznej roli muzyki w okresie zaborów.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej pani Anna Zalewska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz Wojewoda Mazowiecki pan Zdzisław Sipiera.

Wszelkich informacji dotyczących Niepodległych Nutek udziela koordynator projektu pani Julia Starzyńska (tel. 661 730 220, e-mail: niepodleglenutki@gmail.com).

Załączniki

Lista muzyków do projektu Muzycy dla Niepodległej
Data: 2018-09-07, rozmiar: 22 KB
Plakat Niepodległe Nutki JPG
Data: 2018-09-07, rozmiar: 2 MB
Plakat Niepodległe Nutki PDF
Data: 2018-09-07, rozmiar: 13 MB