7 listopada 2019

Zaproszenie na konferencję „Grajmy w szkole! Śpiewajmy w szkole!”

26 listopada 2019 r. w Akademii Sztuki w Szczecinie odbędzie się dla dyrektorów szkół
i przedszkoli oraz nauczycieli muzyki konferencja „Grajmy w szkole! Śpiewajmy w szkole!”, dotycząca popularyzacji śpiewu zespołowego oraz muzykowania zespołowego na instrumentach jako formy zajęć dodatkowych w szkołach i przedszkolach.

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu oraz w programie konferencji.

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać wyłącznie na adres e – mail: anna.tarnowska@akademiasztuki.eu do dnia 19 listopada br. (do godzin wieczornych)

W zgłoszeniu należy podać:

  • ilość osób  – imiona i nazwiska – stanowiska
  • nazwę placówki.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w konferencji.

Załączniki

Zaproszenie na konferencję
Data: 2019-11-07, rozmiar: 1 MB
Program konferencji
Data: 2019-11-07, rozmiar: 623 KB