6 listopada 2018

Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie zaprasza do udziału w Zachodniopomorskim Kongresie Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki, który odbędzie się 3 grudnia 2018 roku, w Auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Zadaniem Kongresu jest poruszenie ważnych problemów dotyczących nauczania matematyki we współczesnym, bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie oraz odpowiedź na pytanie jak matematyki uczyć lepiej i skuteczniej, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (program GeoGebra) i najnowszych osiągnięć neurodydaktyki, neurobiologii i technik efektywnego uczenia. Celem jest również „obudzenie” środowisk matematycznych tak, by wynik m.in. maturzystów z województwa zachodniopomorskiego uległ zdecydowanej poprawie. W tym momencie wynik maturzystów z województwa zachodniopomorskiego jest najsłabszy w kraju.

Osoby, które będą wykładowcami to czynni praktycy dydaktyki matematyki oraz osoby uznane w środowisku nauczycieli matematyki w Polsce – autorzy książek matematycznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, osoby kreujące szkolenie nauczycieli matematyki w Polsce.

Link do zgłoszeń: https://tiny.pl/g3rl4