19 lipca 2023

Wzrost wynagrodzenia uczniów szkół branżowych od 1 września

Rozwój kształcenia zawodowego to jeden z filarów polityki Ministerstwa Edukacji i Nauki. To kompleksowy pakiet rozwiązań, których celem jest przygotowanie pracowników na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Jednym z jego elementów jest zwiększenie od 1 września wynagrodzenia bazowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz praktykantów przyuczających się do zawodu bezpośrednio w firmach.

Stawki minimalne zwiększone

Od września 2019 r. podniesiono minimalne stawki z 4 proc., 5 proc., 6 proc.  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kolejnych latach nauki do odpowiednio 5 proc., 6 proc. i 7 proc.

Natomiast od 1 września wzrośnie odpowiednio do 8 proc., 9 proc., 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sferze gospodarki. Uczniowie w pierwszym roku nauki będą otrzymywali co miesiąc 569,94 zł. W drugim roku nauki będzie to 641 zł, a w trzecim – 712 zł.

Tym samym kształcenie w zawodach rzemieślniczych staje coraz atrakcyjniejsze.

Rozporządzenie dot. wysokości świadczenia zostało opublikowane w piątek 14 lipca i wejdzie w życie z dniem 1 września.

Więcej informacji:

Treść rozporządzenia

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

Anna Lewińska

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl