23 listopada 2020

VII edycja konferencji „Wychowanie do samodzielności”

Akademia Rodziny zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji konferencji „Wychowanie do samodzielności”.

W tym roku organizatorzy szczególnie chcą pochylić się nad zagadnieniem aktywności społecznej i obywatelskiej i jej roli w wychowaniu. Wydaje się, że pasja, hobby, tworzenie grup artystycznych, sportowych, naukowych są tym miejscem, które uskrzydlają. Ale jak dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomóc, zaktywizować i nie zepsuć? To wyzwanie, o którym warto rozmawiać zwłaszcza w tym trudnym czasie.

Konferencja jest współfinansowana ze środków NIW FIO.

Zapisy na stronie: www.akademiarodziny.org

Zarejestrowany uczestnik otrzyma:
1. link do konferencji,
2. zaświadczenie uczestnictwa.