15 września 2021

VI obchody Dnia Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) po raz szósty inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października – dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Szczegółowe informacje

Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Otwarte krajobrazy”. Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na bieżąco będą aktualizowane informacje o obchodach. 

Ideą tegorocznego Dnia Krajobrazu jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz doświadczyć ich w pełni. Takie otwarte krajobrazy pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Spełniają też ważne funkcje środowiskowe, takie jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast i regulowanie temperatur. Co bardzo ważne, przestrzenie te są rezerwuarami różnorodności biologicznej.