5 listopada 2020

Szkolenie „Droga z Klasą”

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury, zaprasza do udziału w szkoleniu o nazwie „Droga z Klasą”. Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie nauki dzieci i młodzieży oraz podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie stanu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na temat prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Link do strony internetowej projektu: https://www.akademiamddp.pl/droga-z-klasa/

Szkolenia zdalne odbędą się w terminach – (nie ma rejonizacji):

  1. 06.11.2020 – 9:00 – 14:15
  2. 06.11.2020 – 11:00 – 16:15
  3. 07.11.2020 – 9:00 – 14:15
  4. 07.11.2020 – 11:00 – 16:15
  5. 14.11.2020 – 9:00-14:15
  6. 14.11.2020 – 11:00-16:15

 

W celu zapisania się na jedno wybrane szkolenie zapraszamy do rejestracji pod poniższym linkiem :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Nxg7UBshjUC3LyS4LjtfDu7XRWheG1FBisChxd-Ww1dUNVcwMFlUVlVPMDFWTUkxNzU0S1czV0REOS4u 
Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność adresu mailowego, ponieważ posłuży on do zapraszania Państwa na szkolenie.
Informujemy o możliwości zeskanowania dokumentu delegacji i uzyskania niezbędnych pieczątek i podpisów do jej akceptacji.

W załączeniu:

List intencyjny

Informacja o szkoleniu Droga z Klasą

Załączniki

LIST INTENCYJNY KRBRD
Data: 2020-11-05, rozmiar: 56 KB
Informacja o szkoleniu Droga_z_klasą
Data: 2020-11-05, rozmiar: 7 MB