23 listopada 2018

Strategia Rozwiązywania Problemu Uzależnień – konferencja wojewódzka

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania  Narkomanii,
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej

zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty z województwa zachodniopomorskiego,  do udziału w bezpłatnej Wojewódzkiej Konferencji na temat Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień.

Podczas spotkania organizatorzy pragną skoncentrować się przede wszystkim na wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii, skutecznym planowaniu i budowaniu strategii przeciwdziałania narkomanii w regionie oraz możliwościach usprawnienia systemu współpracy między adresatami konferencji. Pragną przyczynić się do rozwoju programów profilaktycznych, edukacyjnych, programów redukcji szkód i systemu oceny zjawiska narkomanii oraz zacieśnienia współpracy w tym zakresie pomiędzy uczestnikami konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. w Szczecinie, w Sali Kinowej w Zamku Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, proszone są o przesłanie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 27 listopada 2018 r. na adres:
rekrutacja12@politykanarkotykowa.com 

W załączniku znajdują się ramowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Załączniki

Ramowy program konferencji
Data: 2018-11-23, rozmiar: 418 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2018-11-23, rozmiar: 537 KB