7 marca 2023

Środki na Branżowe Centra Umiejętności przy szkołach kształcących w zawodach i CKZ

Dyrektorze, możesz:

  • zbudować lub rozbudować w Swojej szkole innowacyjne centrum kształcące wysoko wyspecjalizowanych zawodowców,
  • uzyskać dofinansowanie na poziomie 100% inwestycji i kosztów funkcjonowania centrum,
  • prowadzić najnowocześniejsze kursy zawodowe w skali kraju,
  • zostać najbardziej nowoczesnym ośrodkiem kształcenia w danym zawodzie w Polsce.

Jakie działania obejmuje program?

Szkoły branżowe oraz Centra Kształcenia Zawodowego w ramach konkursu mogą uzyskać do 100% dofinansowania na utworzenie i  funkcjonowanie Branżowych Centrów Umiejętności obejmujące:

  • działania inwestycyjne i zakup wyposażenia (max.75%) – budowa nowej, rozbudowa, przebudowa lub adaptacja istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU, zakup maszyn, sprzętu, urządzeń technicznych i materiałów eksploatacyjnych;
  • funkcjonowanie BCU (min. 15%) – finansowanie prowadzenia działań edukacyjnych, szkoleniowych, integrujących edukację z biznesem oraz wspierających współpracę szkół i uczelni z pracodawcami, a także działań innowacyjnych, rozwojowych, doradczych i promocyjnych;
  • zarządzanie przedsięwzięciem (max. 10%).

Koniecznie pamiętaj!

Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie: Podmiot branżowy (szkoła, CKZ) plus Organ prowadzący.

Budżet przewidziany na jedno przedsięwzięcie: 9 do 16 mln zł w zależności od dziedziny. Łączny budżet programu: 1,4 mld zł.

Do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o objęcie wsparciem finansowym w II naborze składane są do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do 3 kwietnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu

Masz pytania? Zadzwoń!

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska-Majchrzak

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl