7 marca 2023

Środki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na Ekopracownie

Dyrektorze, Nauczycielu, możesz:

 • stworzyć i wyposażyć w swojej szkole nowoczesną pracownię przyrodniczą
  lub dotyczącą źródeł odnawialnych,
 • prowadzić innowacyjne lekcje dla uczniów przy wykorzystaniu najnowszego sprzętu
  i urządzeń,
 • wykonywać kreatywne doświadczenia wraz z uczniami,
 • wzbogacić proces nauczania przedmiotów takich jak przyroda, biologia, chemia, fizyka czy matematyka,
 • budować postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzież Twojej szkoły.

Stwórz nowoczesną pracownię przyrodniczą lub Ekopracownię w swojej szkole!

Budżet przewidziany na jedno przedsięwzięcie:

 • ekopracownia przyrodnicza do 50 000,00 zł,
 • ekopracownia dotycząca odnawialnych źródeł energii do 75 000,00 zł.

Stopień dofinansowania: 

 • do 90% kosztów kwalifikowanych,
 • do 95% dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego.

Okres kwalifikowalności kosztów od 03.04.2023r. do 31.12.2023r.

Łączny budżet programu: 1 278.022,50 zł

Nabór wniosków

Wnioski składane są do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 • nabór wstępny do 28 kwietnia 2023 r.; karta zgłoszeniowa z załącznikami składana
  przez szkołę podstawową lub ponadpodstawową;
 • nabór wniosków głównych: od 15 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r. składany
  przez organ prowadzący daną szkołę.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu.

Zachęcamy do kontaktu!

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska-Majchrzak

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl

Lista szkół, które otrzymały dofinansowanie