13 stycznia 2022

Spotkanie informacyjne organizowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w ramach prowadzonej rekrutacji nauczycieli na rok szkolny 2022/2023, organizuje 24 stycznia br. o godzinnie 18.00 spotkanie informacyjne w formule online. Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Tematyka przedsięwzięcia

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy:

  • aspekty prawne kierowania nauczycieli do pracy za granicą,
  • wymagania formalne,
  • możliwości rozpoczęcia i kontynuacji awansu zawodowego,
  • doświadczenia nauczycieli skierowanych m.in. do Brazylii.

Działalność Ośrodka

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą obecnie prowadzi rekrutację nauczycieli na rok szkolny 2022/2023. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji poszukiwani są poloniści, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki. W Argentynie i Brazylii prowadzona jest rekrutacja na polonistów oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ORPEG.