18 listopada 2022

„Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły” – bezpłatna konferencja Ośrodka Rozwoju Edukacji

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Dyrekcją Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN zapraszają do udziału w konferencji „Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły”. Przedsięwzięcie skierowane jest do nauczycieli, specjalistów szkolnych (pedagodzy, psychologowie, itd.), przedstawicieli Rad Rodziców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradców metodycznych i konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli kuratoriów. Konferencja odbędzie się 30 listopada 2022 roku w Hotelu Holiday Park, przy ul. Heroldów 1b w Warszawie.

Tematyka

Przedsięwzięcie dotyczy aktualnej kondycji młodzieży w kontekście projektowania działań profilaktyczno-wychowawczych, w szczególności kształtowania u młodzieży postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa.

Zgłoszenia

Na konferencję obowiązuje rejestracja. Zaświadczenia o uczestnictwie otrzymają zapisani uczestnicy.

Link do logowania.