5 grudnia 2018

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – list Minister Edukacji do rodziców

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum,

zachęcamy do zapoznania się z listem Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Załączniki