20 listopada 2023

Rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki

Europejskie Centrum Bajki do 30 listopada 2023 r. przeprowadzi rekrutację dotyczącą naboru do Dziecięcej Rady Programowej i wyłoni 12-osobowy zespól najzdolniejszych uczniów z Polski. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągniecia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność.

Rada będzie powołana na okres 12 miesięcy, a jej członkowie będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki. Wyłonione zostaną najzdolniejsze i najbardziej utalentowane dzieci, które będą mieć możliwość realnego wpływu na działalność naszej instytucji.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur najzdolniejszych uczniów do Dziecięcej Rady Programowej. W zgłoszeniu proszę? podać średnią ocen, opisać szczególne osiągniecia oraz zainteresowania, a także zaleczyć skany: ostatniego świadectwa oraz dyplomów. Zapraszamy też do zgłaszania kandydatur uczniów ze szkol typu Montessori i Waldorfskich. W przypadku takich zgłoszeń proszę opisać zainteresowania i uzdolnienia kandydata. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny!

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na e-mail:
oferta@centrumbaiki.pl
Osoba do kontaktu: Beata Krokosz-Furman. tel. 504 532 429
Link do informacji o naborze: https://centrumbajki.pl/dziecieca-rada-programowa-rekrutacja-4/