22 lutego 2019

Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie nauczania

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 w publicznych szkołach podstawowych prowadzone jest monitorowanie „Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania”.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów publicznych szkół podstawowych o wypełnienie zamieszczonych tam formularzy, dostępnych także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tekstowe wersje formularza ankiety dostępne są (w formacie .doc i .pdf) pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20182019

Ankiety są widoczne na platformie SEO od 15 lutego 2019 r. i będą dostępne do 20 maja 2019 r.

Załączniki