7 lutego 2019

Promocja kształcenia zawodowego – spotkanie organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji i Instytutem Badań Edukacyjnych, jest organizatorem spotkania na temat promocji kształcenia zawodowego, adresowanego do kuratorów, koordynatorów ds. kształcenia zawodowego oraz członków Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Spotkanie odbędzie się 19-20 lutego 2019 roku (wtorek, środa) w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym ZUS w Osuchowie, ul. Platerów 2.

Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje zostaną przesłane odrębnym pismem do 15 lutego 2019 roku.