17 listopada 2020

Projekt Akademia Chóralna

Rozpoczął się nabór do projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska na rok 2021. Nabór trwał będzie do 27 listopada 2020 roku. 

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i skierowany jest do chórów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym działających w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. 

Obecnie w projekcie uczestniczy ponad 200 chórów. Co roku w całej Polsce organizowanych jest około 40 koncertów, w tym dwa finałowe z udziałem wybranych chórów z danej edycji, kilkadziesiąt szkoleń dla dyrygentów, a także wiele regionalnych konkursów chóralnych weryfikujących poziom zespołów biorących udział w projekcie.

Regulamin Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 2021 oraz linki do formularzy elektronicznych znajdują się na stronie https://www.nfm.wroclaw.pl/spiewajaca-polska-edycja-2021

Chór to nie tylko to, co widzimy na pierwszy rzut oka, czyli wspólne śpiewanie pięknych utworów i prezentowanie ich na scenie lub estradzie. Chór to cały szereg procesów psychologiczno-społecznych tak potrzebnych do rozwoju młodego człowieka, a także dla zrównoważonego funkcjonowania człowieka już
dojrzałego.