25 listopada 2022

Programy i inicjatywy na rzecz wsparcia edukacji – zaproszenie na webinar

Kuratorium Oświaty w Szczecinie, jako Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (RPI), zaprasza osoby zainteresowane realizacją projektów wspierających edukację, m.in. programami i inicjatywami zarządzanymi przez NA do udziału w bezpłatnym szkoleniu. Webinar odbędzie się 14 grudnia 2022 roku w godz. 11.00-13.00, w formule on-line. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną kluczowe programy i inicjatywy oraz możliwe aktywności w ramach projektów.

Rejestracja na spotkanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej. Szczególnie zapraszamy osoby, które dotychczas nie realizowały projektów.