24 czerwca 2022

Program Junior – Edu – Żywienie (JEŻ) dla szkół podstawowych

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie zaprasza szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców do programu „Junior – Edu – Żywienie” (JEŻ) w ramach realizacji zadania  zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI.   

Rejestracja szkół

Rejestracja szkół do programu odbywa się w dniach 20.04-30.06.2022. poprzez wypełnienie formularza online: https://forms.office.com/r/37DByJy9W2.

Zgłoszenie się i udział w programie przyczyni się do podniesienia kwalifikacji nauczycieli z zakresu edukacji żywieniowej potwierdzonych certyfikatem. Może to być elementem rozwoju i awansu zawodowego. Przygotowane w programie materiały edukacyjne, w tym nagrane filmy, rebusy, konkursy będą mogły być wykorzystane do urozmaicenia lekcji oraz planowania różnych zajęć edukacyjnych, w tym również podczas pobytu dzieci w świetlicy. 

Działania programu

W programie są 3 podstawowe działania: 

  1. Badania naukowe, które przeprowadzają nauczyciele akademiccy, a szkoła jedynie wspomaga organizacyjnie. Badania zajmują jedynie jeden dzień w szkole. 
  2. Bezpłatne szkolenia nauczycieli, które odbędą się online (40h, w wygodnej formie, można się podłączyć i wysłuchać w danym dniu tylko tyle ile się ma czasu i dokończyć innego dnia, link będzie aktywny 2 miesiące) oraz stacjonarnie (10h – jeden dzień,
    w różnych terminach, w każdym województwie). Szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu.
  3. Konkurs dla szkół (będzie ogłoszony we wrześniu). 

Kontakt

Osoby do kontaktu w sprawie projektu: 

Załączniki

Korzyści z udziału w programie JEŻ
Data: 2022-06-24, rozmiar: 94 KB
Informacja uzupełniająca o programie
Data: 2022-06-24, rozmiar: 89 KB
Informacja o programie JEŻ
Data: 2022-06-24, rozmiar: 279 KB
List do dyrektorów szkół
Data: 2022-06-24, rozmiar: 310 KB