12 października 2021

Program edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”

TAURON Dystrybucja SA zaprasza nauczycieli szkół podstawowych (klas 1-8) wszystkich typów do udziału w konkursie na scenariusz zajęć o elektryczności, bezpieczeństwie lub odnawialnych źródłach energii.

Cel przedsięwzięcia

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów w wybranych zakresach nauki dotyczących energii elektrycznej i wzbogacenie bazy scenariuszy programu edukacyjnego o innowacyjne pomysły wskazane przez nauczycieli.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza ciekawych zajęć, obejmujących wybrane zagadnienia związane z elektrycznością, bezpiecznym korzystaniem z urządzeń elektrycznych lub odnawialnymi źródłami energii. Scenariusz powinien zawierać propozycje pomocy dydaktycznych, dzięki którym będzie atrakcyjny dla uczniów i inspirujący dla nauczycieli. Może być realizowany z dowolną grupą wiekową uczniów szkoły podstawowej i ma być zgodny z podstawą programową. Scenariusz może być też przygotowany dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu scenariuszy, wymagań konkursowych i harmonogramu są zamieszczone w Regulaminie konkursu.

Na prace konkursowe organizatorzy czekają do 10 grudnia 2021 r.