22 lutego 2021

Program edukacyjno-profilaktyczny Ministerstwa Zdrowia w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i nauczyciele
szkół branżowych, technicznych, ogólnokształcących, ogólnokształcących szkół artystycznych
województwa zachodniopomorskiego,

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało informację Ministerstwa Zdrowia o rozpoczęciu realizacji projektów wyłonionych w konkursie pn. „Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20).

Przedmiotem jest wdrożenie na terenie całego kraju Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla dzieci i młodzieży, którego celem jest wzrost wiedzy młodzieży w wieku 15-19 lat w zakresie zasad profilaktyki próchnicy zębów, prawidłowej higieny jamy ustnej, właściwych nawyków żywieniowych, diety oraz stylu życia jako elementów wpływających na zdrowe zęby oraz wczesnej identyfikacji próchnicy poprzez przeprowadzenie badania stomatologicznego.

Realizacja programu będzie polegać na prowadzeniu działań edukacyjnych i realizacji badań lekarskich stomatologicznych z instruktażem higieny jamy ustnej w celu określenia planu leczenia.

Wsparcie edukacyjne w pierwszej kolejności zostanie skierowane do uczniów szkół branżowych, techników i szkół specjalnych przysposabiających do pracy. W przypadku problemów pozyskania grupy docelowej działania będą kierowane do uczniów liceów ogólnokształcących oraz ogólnokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe.

Połowa osób objętych wsparciem edukacyjnym powinna zamieszkiwać obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. mieszkańców, gdzie dostęp do opieki stomatologicznej jest mniejszy. W przypadku braku zgłoszeń z tych terenów możliwe jest objęcie działaniami osób spoza ww. obszarów.

W ramach przedmiotowego konkursu do dofinansowania skierowano projekty realizowane przez następujących Beneficjentów:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny (województwo mazowieckie i łódzkie) – prochnica@wum.edu.pl;

  • Luxmed sp. z o. o. w Warszawie (województwo mazowieckie i łódzkie) – stomatologia.projektlux@luxmed.pl;

  • NZOZ Remedium w Nowym Sączu (województwo małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie)- remedium.projekt@gmail.com;

  • Artmedica sp. z o. o. w Toruniu (województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie) – agnieszka.wadas@artmedica-torun.pl;

  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie) – stop.prochnicy15plus@ump.edu.pl.