5 października 2020

Program „Dzwonek na obiad”

Zapraszamy do udziału w trwającej od 1 września 2020 roku VI edycji  programu pn. „Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2020/2021, w ramach którego rodzice uczniów z rodzin bardziej potrzebujących mogą otrzymać stypendia obiadowe. Program ten realizowany jest przez Fundację „Być Bardziej”, która w ten sposób przyczynia się do zniwelowania problemu niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce. Program ten objęty został patronatem honorowym: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia.

Więcej informacji w załączniku.

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy.

Załączniki

List do dyrektorów
Data: 2020-10-05, rozmiar: 51 KB