26 lutego 2021

Pomiary średniorocznego stężenia radonu w budynkach – informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego,

na zlecenia Głównego Inspektora Sanitarnego firma ACTE sp. z o.o. z siedziba w Warszawie będzie wykonywała pomiar średniorocznego stężenia radonu w 2021 r. w placówkach oświatowych.

Zachęcamy do włączenia się w realizację tego przedsięwzięcia w celu podniesienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach.

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego.