30 października 2020

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli: polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2021/2022 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Poszukiwani są nauczyciele: poloniści, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki, fizyki. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać w formie papierowej na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

Ostateczny termin przysłania dokumentów: 15 grudnia 2020 r. do godz. 15.00

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki

Ogłoszenie
Data: 2020-10-30, rozmiar: 298 KB