28 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie

„Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie innowacyjnych metod pracy wspierających rozwijanie myślenia matematycznego u uczniów z uwzględnieniem założeń edukacji włączającej” to tytuł szkolenia Ośrodka Rozwoju Edukacji dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji metodycznych i rozwijania myślenia matematycznego u uczniów.

Kiedy

Szkolenie realizowane będzie w formule on-line na platformie Google Meet i obejmować będzie trzy warsztaty w dniach 14.04.2023 r., 21.04.2023 r., 28.04.2023 roku.

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia trwają do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Szczegóły, zapisy oraz programy szkoleń dostępne są  na stronie organizatora