19 października 2020

ORE placówka MEN zaprasza na szkolenie nt. Wytyczanie nowych ścieżek programowych w pracy bibliotek szkolnych – wspieranie nauczycieli w realizacji priorytetu MEN w zakresie kreatywności, innowacyjności uczniów i nauczycieli

W dniach 26-28.10.2020r. ORE placówka MEN zaprasza na szkolenie nt. Wytyczanie nowych ścieżek programowych w pracy bibliotek szkolnych – wspieranie nauczycieli w realizacji priorytetu MEN w zakresie kreatywności, innowacyjności uczniów i nauczycieli.

Szkolenie będzie stanowić wzbogacenie warsztatu pracy uczestników w zakresie sposobów wspierania i rozwijania kreatywności i innowacyjności uczniów oraz nauczycieli. Treści i sposób ich prezentacji stanowić będą inspirację oraz wsparcie merytoryczne i praktyczne dla powyższej grupy odbiorców, w zakresie realizowanych przez nich zadań, związanych z projektami, programami podejmowanymi bezpośrednio z uczniami, nauczycielami i innymi beneficjentami usług bibliotek. Zwiększy również kompetencje proinnowacyjne samych uczestników tej formy doskonalenia oraz uczniów i nauczycieli, z którymi pracują na co dzień.

Pozostało 17 wolnych miejsc. Rejestrować się można poprzez stronę:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaTermin