30 sierpnia 2023

NIEAKTUALNE: Olimpia – fundusze na hale sportowe i boiska NABÓR 3

Stwórz nowoczesne zaplecze sportowe, które pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć z WF i treningów!

W ramach Programu Olimpia – budowa przyszkolnych hal sportowych samorządy terytorialne mogą uzyskać 70% dofinansowania na budowę:

  • przyszkolnych hal sportowych,
  • boisk wraz z zadaszeniem,
  • zadaszenia na istniejącym boisku,

Założenia Programu Olimpia

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70 proc. wydatków związanych z realizacją zadania.

W ramach programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań:

  • budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;
  • budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m.

Warianty wykonawcze przyszkolnych hal Olimpia

Wśród wariantów wykonawczych hal Olimpia dopuszczalne są:

  • zadaszenie łukowe hali o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową;
  • zadaszenie łukowe hali o konstrukcji metalowej z powłoką membranową;
  • zadaszenie metalowe o konstrukcji samonośnej.

Na program przeznaczono 2 000 000 000 zł, a realizację zaplanowano na lata 2023-2024 roku.

Nabór wniosków

Wnioski na realizację przyszkolnych hal z Programu Olimpia będzie można składać od 16 do 15 września 2023r. do  Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Nabór odbędzie się na identycznych zasadach jak poprzednie tury.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ministerstwa

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Anna Lewińska

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Tel. 91 44 27 531

Email: amajchrzak@kuratorium.szczecin.pl