5 czerwca 2020

Ogłoszenie o Otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo,

w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczone zostało ogłoszenie o Otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego.