2 sierpnia 2018

Ocena pracy nauczycieli – informacje MEN

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej stworzona została zakładka Ocena pracy nauczycieli, w której sukcesywnie zamieszczane są materiały dotyczące nowego systemu oceny pracy nauczycieli. Obecnie w zakładce znajdują się trzy pliki:

  1. Co nowego w ocenie pracy?
  2. Nowy system oceny pracy nauczycieli.
  3. Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela (wyjściowe materiały do utworzenia regulaminów dla szkół, przedszkoli, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i innych ośrodków, młodzieżowych domów kultury).

W najbliższym czasie planowane jest zamieszczenie pliku z odpowiedziami na pojawiające się pytania o nowe rozwiązania dotyczące oceny pracy nauczycieli.

Odnośnik do zakładki znajduje się na naszej stronie internetowej.