30 marca 2022

NIEAKTUALNE: „O Erasmusie słów kilka” – zaproszenie na darmowy webinar

Kuratorium Oświaty w Szczecinie, jako Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (RPI) zaprasza osoby zainteresowane programem Erasmus+, w szczególności przedstawicieli szkół i placówek oświatowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Webinar odbędzie się 8 kwietnia 2022 roku  w godz. 11:00-13:00, w formule on-line. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną kluczowe akcje programu oraz możliwe aktywności w ramach projektów finansowanych w ramach Erasmus+.

Rejestracja na spotkanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej. Szczególnie zapraszamy osoby, które dotychczas nie realizowały projektu Erasmus+.