14 września 2022

Nabór trenerów wojewódzkich w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, na podstawie zlecenia Ministra Edukacji i Nauki, rozpoczyna realizację zadania 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Cel programu

Celem programu jest przygotowanie kadry do prowadzenia szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowia prokreacyjnego, a następnie przeprowadzenie dwunastu godzin zajęć pt. „Wektory życia” w drugich klasach szkół ponadpodstawowych.

Dla kogo jest program?

Pierwszy etap działań obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla 32 Trenerów wojewódzkich z całej Polski, którymi mogą być konsultanci, doradcy metodyczni i nauczyciele wychowania do życia w rodzinie.

Szkolenie

Osoby zakwalifikowane będą uczestniczyć w pięćdziesięciogodzinnym szkoleniu zorganizowanym i prowadzonym w trybie blended learning (26 godzin warsztatów stacjonarnych w Warszawie oraz 24 godziny wykładów w formie online) od 18 października do 10 grudnia 2022 r.

Po ukończeniu szkolenia każdy z trenerów będzie prowadził po pięć trzydziestogodzinnych szkoleń w okresie od stycznia 2023 r. do czerwca 2025 r. dla nauczycieli z danego województwa oraz sprawował opiekę merytoryczną i metodyczną nad wdrażanym projektem w szkołach ponadpodstawowych. Trenerzy za przeprowadzone szkolenia nauczycieli oraz nadzór sprawowany nad realizacją zajęć przez nauczycieli w szkołach otrzymają wynagrodzenie.

Termin zgłoszeń

Termin zgłaszania kandydatów: do 26 września 2022r.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dla kandydatów – Ogłoszenie o naborze na Trenerów Wojewódzkich Programu Za życiem