24 maja 2023

Nabór do trzeciej edycji Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości

Głównym celem Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości jest promowanie wśród młodzieży postaw skupionych na aktywne współdziałanie w rozwój i budowanie świadomości prawnej, a także włączenie młodych ludzi w dialog dotyczący wymiaru sprawiedliwości oraz kształcenia prawnego w Polsce. Inicjatywa organizowana jest przez Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rada wspierać będzie działania podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie dotyczącym spraw młodzieży, jednocześnie podejmując przy tym inicjatywy, które służyć będą promowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji czy edukacji prawnej.

Zapraszamy osoby, które ukończyły 16 lat i jednocześnie nie ukończyły 26 roku życia. Nabór do Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości III kadencji, potrwa do dnia 31 maja 2023 r.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej: nabor.mrs@ms.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Ministerstwa Sprawiedliwości, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości – Nabór III Kadencja”.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mlodziezowa-rada-sprawiedliwosci-iii-kadencji

 

Załączniki

Plakat rekrutacja_MRS_III kadencji
Data: 2023-05-24, rozmiar: 106 KB