23 maja 2023

Na platformie Spotify dostępne już są pierwsze odcinki podcastów z cyklu „Najnowsza historia, najnowsze technologie”

Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęło publikację podcastów dla nauczycieli. Na platformie Spotify dostępne są już 4 z 6 odcinków z cyklu „Najnowsza historia, najnowsze technologie”, który powstał przede wszystkim jako wsparcie dla edukatorów chcących rozpocząć lub kontynuować wprowadzanie metod nauczania i projektów opartych na nowych technologiach do swoich zajęć lekcyjnych.

Prowadzący każdy z 6 odcinków Andrzej Horoch, ekspert we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, wskazuje możliwości wykorzystania nowych technologii w edukacji, podpowiada jak najlepiej przygotować się do lekcji, w której wykorzystana ma być wirtualna rzeczywistość oraz skąd czerpać scenariusze takich zajęć. Na konkretnych przykładach obrazuje i wyjaśnia różnice między często mylonymi technologiami VR i AR.

Wprowadzeniem do cyklu jest dyskusja, w której uczestniczą: Magdalena Hajduk, dyrektor Biura Nowych Technologii IPN, Andrzej Horoch oraz Krzysztof Zieliński, dyrektor Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie. Przedstawiają oni swoje spostrzeżenia i doświadczenia w zakresie aktualnych potrzeb nauczycieli i uczniów oraz technologicznych zmian, które zachodzą w obecnym świecie.

Biuro Nowych Technologii wspiera nauczycieli, którzy chcieliby wykorzystać możliwości jaką dają okulary do wirtualnej rzeczywistości i zorganizować lekcję, w trakcie której elementy zabawy przeplatałyby się ze świetną dawką historycznych informacji. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką poświęconą immersyjnym lekcjom historii, na naszej stronie internetowej

Zachęcamy Państwa zapoznania się z materiami przygotowanymi w ramach cyklu podcastów „Najnowsza historia, najnowsze technologie” oraz włączenia kanałów informacyjnych kuratoriów do upowszechniania informacji o podcastach.