11 stycznia 2019

Monitorowanie dostosowania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych
i specjalnych ośrodków wychowawczych województwa zachodniopomorskiego!

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone jest monitorowanie dostosowywania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa w publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o wypełnienie zamieszczonych tam formularzy, dostępnych także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tekstowe wersje formularza ankiety dostępne są (w formacie .doc i .pdf) pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20182019

Ankiety będą widoczne na platformie SEO w terminie od 7 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska – Kulesza

Załączniki