8 października 2021

Międzynarodowy Dzień Białej Laski 2021

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus serdecznie zapraszają do udziału w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski pn. „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, która obędzie się w dniach 13 października br. – 20 października br. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Magdalena Zarębska-Kulesza, Zachodniopomorska Kurator Oświaty.

Pogadanki, apele, prezentacje

Organizatorzy proszą o przeprowadzenie w swojej placówce zajęć z dziećmi i młodzieżą (np. pogadanek, apelu, lekcji wychowawczych, prezentacji itp.) na temat potrzeb i możliwości osób, które nie widzą lub widzą słabo. Regulamin, propozycje materiałów do wykorzystania na zajęciach, program, list Adama do uczniów są dostępne w zakładce MDBL w załącznikach na stronie www.braille.bydgoszcz.pl.

Cele, które można wspólnie osiągnąć:

  • kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,
  • zwiększenie integracji osób, które nie widzą ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
  • przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową,
  • włączenie w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski jak najszerszej grupy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, samorządów i innych organizacji z terenu całej Polski.

Certyfikaty

Szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, które prześlą sprawozdania z podjętych działań, otrzymają
certyfikat:

  • „Szkoła przyjazna osobom niewidomym”,
  • „Przedszkole przyjazne osobom niewidomym”,
  • „Placówka przyjazna osobom niewidomym”.