20 czerwca 2024

Materiały Edukacyjnych na temat Unii Europejskiej

W związku ze zbliżającą się Prezydencją RP w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje materiały edukacyjne opracowane przez ekspertów Rady Unii Europejskiej.

Gdzie się znajdują i co zawierają materiały ?

Materiały w języku polskim znajdują się pod linkiem:
https://www.consilium.europa.eu/pl/documents-publications/educationalresources-teach-learn-play/
i zawierają:

 • ofertę edukacyjną dla dzieci do lat 10 lat, na którą składają się: ilustrowane opowiadania, zeszyty ćwiczeń, kolorowanki. Uzupełnieniem jest Przewodnik metodyczny dla nauczycieli oraz środek dydaktyczny w postaci mapy Unii Europejskiej;
 •  pakiet „Edukacja obywatelska” z zestawem gotowych lekcji i zajęć odnoszących się do pracy Rady UE i Rady Europejskiej dla osób w wieku 12-19 lat oraz gra symulacyjna o Radzie UE „Zostań ministrem” dla osób w wieku od 16 lat;
 •  „Gry i quizy”, które dają uczestnikom możliwość aktywnych zajęć, testowania wiedzy o Unii Europejskiej, Radzie Europejskiej i Radzie UE oraz uczenia się
  poprzez zabawę i we współpracy z rówieśnikami, przeznaczone dla osób w wieku od 12 lat;
 • „Publikacje i nagrania wideo” (dla osób w wieku od 14 lat): broszury informacyjne, ulotki, wideo o Unii Europejskiej, Radzie Europejskiej i Radzie UE, unijnych procedurach legislacyjnych oraz o 27 państwach członkowskich.

Zachęcam do wykorzystania ww. materiałów podczas zajęć lekcyjnych w Państwa
szkołach w celu popularyzowania i pogłębiania wiedzy uczniów na temat Unii
Europejskiej.

Dodatkowa informacja

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na początku roku szkolnego 2024/2025 Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (agencją krajową do spraw unijnych programów edukacyjnych i młodzieżowych), ogłosi konkurs na opracowanie dziecięcego logo Prezydencji – propozycji znaku graficznego, który oddaje wizję Polski w Unii.

Konkurs będzie skierowany do uczniów szkół podstawowych – w dwóch grupach
wiekowych: klasy 1-3 i 4-8.

Mam nadzieję, że będzie to okazja, aby poprzez zabawę i zajęcia kreatywne w szkole przybliżyć uczniom funkcjonowanie Unii Europejskiej, w tym odpowiedzialność, jaką podejmuje państwo członkowskie, które przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE. Warto poprzedzić prace nad logo przeprowadzeniem zajęć na temat Unii Europejskiej z wykorzystaniem ww. materiałów edukacyjnych.

Wstępnie zaplanowano następujący harmonogram prac związanych z konkursem:

 • początek września – ogłoszenie konkurs,
 • koniec września – zgłaszanie przez szkoły prac do kuratoriów oświaty,
 • druga połowa października – wyłonienie przez Kuratora Oświaty trzech najlepszych prac w dwóch grupach wiekowych,
 • październik/listopad – wyłonienie najlepszych prac w dwóch grupach wiekowych z każdego województwa oraz dwóch najlepszych prac w dwóch grupach wiekowych przez komisję konkursową w Warszawie,
 • połowa listopada – wręczenie nagród (w Warszawie).