1 października 2020

Mała książka – Wielki Człowiek | kampania Instytutu Książki

W imieniu Instytutu Książki informujemy o bezpłatnym projekcie „Mała książka – Wielki Człowiek”, skierowanym do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Uczniom zostanie przekazana Wyprawka Czytelnicza.

Projekt rozpocznie się w październiku 2020 roku w szkołach podstawowych w całej Polsce i jest całkowicie bezpłatny, zarówno dla szkół, jak i uczniów. Instytut Książki pokrywa również koszty wysyłki wszystkich materiałów.

Szkoły nie muszą się zgłaszać do projektu, książki i materiały będą przekazane na podstawie aktualnej listy z liczbą uczniów klas pierwszych. Szkoły nie są również zobowiązane do przesyłania raportów z realizacji projektu.

Projekt „Mała książka – Wielki Człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się w realizację projektu.

W załączniku przekazujemy list Dyrektora Instytutu Książki.

Załączniki

List Dyrektora Instytutu Książki
Data: 2020-10-01, rozmiar: 635 KB