11 lutego 2020

„Lekcja Enter” – regionalne spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

w dniu 4 marca 2020 roku, w Kuratorium Oświaty w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4), odbędzie się regionalne spotkanie informacyjne Lekcja Enter skierowane do placówek doskonalenia nauczycieli i organów prowadzących z województwa zachodniopomorskiego.

Spotkanie dotyczy konkursu grantowego, który ma na celu wyłonienie grantobiorców, którzy w ramach powierzonego zadania zrealizują szkolenia dla nauczycieli w województwie zachodniopomorskim.

O granty mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli – samodzielnie lub we współpracy z: Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.