9 lutego 2021

Lekcja Enter – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
województwa zachodniopomorskiego,

zapraszamy do udziału w projekcie „Lekcja Enter” – projekcie edukacji cyfrowej skierowanym do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Podczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

·         wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów

·         odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii

·         korzystać z aktywizujących metod nauczania

·         urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,

·         tworzyć własne treści cyfrowe.

Obecnie szkolenia w województwie zachodniopomorskim organizują:

1.    Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA

2.    Fundacja Dla Was

3.    Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”

W najbliższych dniach zostaną wyłonieni kolejni realizatorzy projektu, a ich listę oraz dane kontaktowe możecie Państwo śledzić na stronie internetowej Projektu.