24 lipca 2019

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie organizatorzy proszą o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich w Szczecinku.

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.