2 października 2018

NIEAKTUALNE: Konkurs „550 lat Parlamentaryzmu Polskiego”

Szanowni Państwo,

Kancelaria Sejmu we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji podjęła wspólne działania edukacyjne promujące upamiętnianie rocznic i wydarzeń historycznych oraz wspierające szkoły i nauczycieli w realizacji tematyki 550 lat parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Geneza zasady reprezentacji i Izby Poselskiej a początki nowożytnego Sejmu  podczas lekcji i zajęć szkolnych, w szczególności poprzez:

  • aktualizację wiedzy z historii Polski i historii parlamentaryzmu w Polsce – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli;
  • przeprowadzenie konkursu dla nauczycieli na scenariusz/ scenariusze lekcji, zajęć szkolnych pod hasłem: 550 lat parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Geneza zasady reprezentacji i Izby Poselskiej a początki nowożytnego Sejmu.
  • wsparcie metodyczne  nauczycieli  w przygotowaniu do organizacji obchodów rocznicowych w szkołach – publikację materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć dla nauczycieli do pracy z uczniami.

Głównym celem podjętych przez Strony  działań edukacyjnych jest:

  • zwiększenie zainteresowania nauczycieli genezą sejmu polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształtowania się izby poselskiej sejmu w  drugiej połowie XV wieku;
  • zachęcenie nauczycieli i wychowawców do  upamiętniania rocznic i wydarzeń historycznych, uwzględnienia wydarzeń rocznicowych w planie pracy dydaktyczno-wychowawczym  szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

By ułatwić organizację konkursu ORE organizuje w dniu 5.10.2018 r 

(w Centrum Szkoleniowym  ORE w Sulejówku) szkolenie dla nauczycieli.
Szkolenie ma na celu przygotowanie merytoryczne i organizacyjne nauczycieli do przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu „550 lat Parlamentaryzmu Polskiego” oraz uwzględnienie wydarzeń rocznicowych w planie pracy dydaktyczno-wychowawczym  szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

Rejestracja nauczyciela na szkolenie jest równoznaczna z zadeklarowaniem udziału w konkursie nt. „550 lat Parlamentaryzmu Polskiego” oraz organizacji wydarzenia rocznicowego w szkole.

Szkolenie rozpocznie się 5.10.2018 r., o godz. 9.00, zakończy  05.10.2018 r. o godz. 16.30. 

Istnieje możliwość przyjazdu i zakwaterowania w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku 4.10.2018 od godz. 18.00 (wymagane zgłoszenie noclegu na adres mailowy stanislaw.zubek@ore.edu.pl). Szczegółowe informacje znajdują się na Stronie ORE.