8 grudnia 2021

Konferencja zamykająca pierwszą edycję projektu „Kampania Kolejowe ABC”

15 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 w formie online odbędzie się konferencja zamykająca pierwszą edycję projektu „Kampania Kolejowe ABC” realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Transmisja będzie dostępna na kanale YouTube UTK pod linkiem https://youtu.be/uxM8Wg_AU40.

O konferencji

Podczas konferencji zostaną podsumowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego i młodych pasażerów kolei prowadzone w ramach projektu. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Dbając o edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, Urząd Transportu Kolejowego od 1 stycznia 2017 r. realizuje ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa kolejowego pn. „Kampania Kolejowe ABC”. Jest ona skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

Inne działania w ramach projektu 

W ramach projektu na terenie całej Polski w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Dotychczas zostało zorganizowanych ponad 700 takich lekcji. Poza zajęciami w latach 2018 – 2021 realizowana była szeroko zakrojona informacyjno-edukacyjna kampania medialna na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach kolejowych, dworcach i w pociągach. Powstały m.in. spoty edukacyjne dla dzieci, które były emitowane w kinach, telewizji i w internecie, filmy, gra „Kolejowe ABC”, organizowane były także liczne konkursy.