20 listopada 2019

NIEAKTUALNE: Konferencja wojewódzka dla dyrektorów przedszkoli publicznych i szkół podstawowych pt. „Dyrektor przedszkola/szkoły wobec sytuacji rozstania rodziców ucznia”

Konferencja wojewódzka dla dyrektorów przedszkoli publicznych i szkół podstawowych pt. „Dyrektor przedszkola/szkoły wobec sytuacji rozstania rodziców ucznia”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli publicznych i szkół podstawowych, serdecznie zapraszam Państwa na konferencję która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie przy ul. Orawskiej 1. Czas konferencji – od godz.10.00 do ok. godz.12.00.

Prelegentami będą: mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, psycholog dziecięcy, Sędzia Sądu Rodzinnego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Przedmiotem spotkania jest poszerzenie wiedzy i umiejętności, m.in., na temat: zakresu reagowania w sytuacjach trudnych wynikających z rozstania się (rozwodu) rodziców ucznia,  współpracy z rodzicami, udzielania wsparcia samemu dziecku, jak również omówienie kwestii prawnych.

W porządku konferencji przewiduje się także udzielenie przez prelegentów odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w codziennej  praktyce pedagogicznej, a wcześniej zostały przesłane przez dyrektorów przedszkoli/szkół do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

HARMONOGRAM SPOTKANIA

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA:

Dyrektor przedszkola/szkoły wobec sytuacji rozstania rodziców ucznia”.

Termin: 9 grudnia 2019 r.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin

Uczestnicy: dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli

Harmonogram:

 1. 10:00-10:15 otwarcie konferencji i przywitanie uczestników – Zachodniopomorski Kurator Oświaty – p. Magdalena Zarębska-Kulesza.
 2. 10:15-12:00 wystąpienia zaproszonych prelegentów nt.:
 • Rozwód, rozstanie, separacja rodziców a prawo dziecka do bycia nieuwikłanym
  w konflikt i do kontaktu z obojgiem rodziców.
 • Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców.
 • Jak pozostać neutralnym wobec  konfliktu i bezstronnym wobec jego uczestników.
 • Mechanizmy psychologiczne u dziecka w sytuacji rozstania rodziców.
 • Jak wspierać psychologicznie ucznia w trakcie i po rozstaniu rodziców.
 • Aspekty prawne rozstania rodziców ucznia istotne dla szkoły (władza rodzicielska, kontakty, itd.).
 • Prawna ochrona interesu dziecka w procesie rozstania rodziców.
 1. Zakończenie konferencji.