21 grudnia 2023

Komunikat dotyczący e-Doręczeń – aktualizacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2023r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 2699).

Ww. nowelizacja ustawy oddala nieco w czasie obowiązek stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) przez podmioty publiczne, w tym – podmioty, dla których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego.

Termin rozpoczęcia stosowania PURDE zostanie określony w komunikacie Ministra właściwego ds. informatyzacji, a komunikat ten nie może wskazywać terminu wcześniejszego niż dzień 30 marca 2024r. i nie późniejszego niż 1 stycznia 2025r.

Natomiast w zakresie doręczania korespondencji w publicznej usłudze hybrydowej (PUH) przez podmioty, dla których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, termin rozpoczęcia stosowania tego rozwiązania to nadal 1 października 2029 r.

Dodatkowe informacje

Aktualne komunikaty Ministra Cyfryzacji w zakresie terminów wdrażania e-Doręczeń, szczegóły dotyczące stosowania e-Doręczeń w praktyce, w tym – instrukcje użytkowania i najczęściej zadawane pytania, znajdziecie Państwo pod adresem https://www.gov.pl/web/e-doreczenia