8 października 2020

„Ja nie widzę ciebie, ty zobacz mnie!” | Kampania Społeczna z Okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski

Dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus, z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski zapraszają przedszkola, szkoły i placówki oświatowe do udziału w organizowanej cyklicznie kampanii społecznej „Ja nie widzę ciebie, ty zobacz mnie!” .

Akcja została objęta patronatem honorowym m.in. Ministra Edukacji Narodowej i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” to cykl zajęć edukacyjnych, wychowawczych, spotkań,  imprez, projektów, konkursów i innych form realizowanych w dniach od  12.10.2019 – 16.10.2019 przez uczniów, nauczycieli i inne osoby, w szkołach, placówkach, środowisku lokalnym w zakresie upowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.

Organizatorzy kampanii  zwracają się z prośbą o przyłączenie się do Kampanii ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” poprzez przeprowadzenie w swojej placówce zajęć z dziećmi i młodzieżą (np. pogadanek, apelu, lekcji wychowawczych, prezentacji, itp.) na temat potrzeb i możliwości osób, które nie widzą i widzą słabo lub udział w wydarzeniach zaproponowanych przez organizatora. Program, list Adama do uczniów, regulamin i propozycje materiałów do wykorzystania na zajęciach z okazji MDBL są dostępne w załącznikach na stronie:  www.braille.bydgoszcz.pl

Szkoła lub placówka, która przyłączy się do akcji  i potwierdzi to sprawozdaniem z jej przebiegu, przesłanym drogą elektroniczną do 31 października 2020 r., uzyska certyfikat „Szkoły przyjaznej osobom niewidomym” lub certyfikat „Placówki przyjaznej osobom niewidomym” lub „Przedszkola przyjaznego osobom niewidomym”. .     

Z wywiadów oraz rozmów przeprowadzonych z niewidomymi uczniami wynika,
że  podejmowane w ramach kampanii społecznej działania pomagają osobom z dysfunkcją wzroku lepiej funkcjonować w środowisku lokalnym, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu  i kształtują postawy otwartości wobec niepełnosprawnych.

Więcej informacji w załączniku: Międzynarodowy Dzień Białej Laski.

Załączniki

Międzynarodowy Dzień Białej Laski
Data: 2020-10-08, rozmiar: 393 KB