23 października 2019

Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w sprawie okresowych kontroli/sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy pismo Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie okresowych kontroli/sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach. Jednocześnie przypominamy, że sprawy bezpieczeństwa i higieny uczniów w szkole reguluje znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 poz. 69, z późn. zm.).

Załączniki

Pismo KG PSP
Data: 2019-10-23, rozmiar: 132 KB