23 maja 2023

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego”

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego”, odbędzie się 12-13 czerwca 2023 r.

Cel wydarzenia

Celem wydarzenia jest podjęcie problematyki szeroko definiowanego bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych na różnych szczeblach. Wyrażam nadzieję, że wnioski z prezentowanych badań znajdą praktyczne zastosowanie w proponowanych programach z
zakresu bezpieczeństwa.
 
Patronat Honorowy nad konferencją objął Pan Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki.

Początek konferencji

zaplanowany jest 12 czerwca 2023 r. o godz. 10.00. i będzie miało formułę hybrydową:
– osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji w formule stacjonarnej zapraszamy do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18, 31-951 Kraków
– osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji w formule online otrzymają link umożliwiający dostęp do platformy.  

Udział bezpłatny

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Wymagana jest rejestracja za pomocą strony www.sapsp.pl/konferencja2023 
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.  
 
 

Załączniki

Komunikat-1
Data: 2023-05-23, rozmiar: 350 KB